Direct contact? Bel: 020 - 789 33 14

Home > Privacy

Privacy Statement

Zorgprofz betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website www.zorgprofz.nl verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacy statement.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Zorgprofz kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zorgprofz en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zorgprofz verstrekt. Zorgprofz kan persoonsgegevens verwerken zoals uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Zorgprofz verwerkt uw persoonsgegevens om:

  • telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
  • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht;
  •  u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
  • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
  • om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@zorgprofz.nl. Zorgprofz zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Zorgprofz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zorgprofz maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zorgprofz verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zorgprofz op via hallo@zorgprofz.nl 

Wijzigingen
Zorgprofz kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op de website van Zorgprofz.